Polityka prywatnościZASADY OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest: Biotron Polska Barbara Modrzejewska, ul. Nowogrodzka 48/8, 00-695 Warszawa.

Polityka Prywatności Biotron określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów i Użytkowników zwanych dalej Użytkownikami Witryny, za pośrednictwem sklepu internetowego probiotyki.biotron.pl zwanym dalej Sklepem Internetowym.


DANE POBIERANE PODCZAS KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, REJESTRACJI i ZAKUPU

Podczas korzystania z witryny Sklepu Internetowego automatycznie pobierane są dane takie jak: adres IP, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego itp.

Podczas procesu rejestracji i dokonywania zakupów za pośrednictwem witryny Sklepu Internetowego oraz innych form komunikacji Biotron pobiera następujące dane osobowe:

1. nazwisko i imię
2. adres zamieszkania
3. adres dostawy o ile jest inny jak adres zamieszkania
4. adres poczty elektronicznej
5. numer telefonu

Odznaczenie odpowiednich checkboxów podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego oznacza akceptację regulaminu oraz oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w trakcie rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celu realizacji zawartych umów sprzedaży, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z gwarancji, dochodzenia należności.


DANE POBIERANE W SPOSÓB AUTOMATYCZNY

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób automatyczny pobierane są dane zawarte w plikach cookies tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez witrynę Sklepu Internetowego i przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika Witryny.

Pliki cookies wykorzystywane są przez witrynę Sklepu Internetowego w celu obsługi Sklepu Internetowego i zapewnienia możliwości udostępnienia Użytkownikowi Witryny niezbędnych informacji podczas procesu zakupowego.

Pliki Cookies wykorzystywane przez witrynę Sklepu Internetowego mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Użytkownika Witryny w celu przyspieszenia i ułatwienia korzystania z witryny Sklepu Internetowego.

Oprogramowanie przeglądarek internetowych zwykle domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany tych ustawień. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Biotron będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Obok plików cookies Biotron może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której dokonane zostało przejście na Witrynę Sklepu Internetowego.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi odpowiednimi danymi osobowymi.


MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO

Użytkownicy Witryny mogą wyrazić zgodę na przesyłanie im przez Sklep Internetowy na podany adres e-mail informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta.


UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji umowy Sklep Internetowy udostępnia zebrane dane podmiotom jak firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego przez te firmy minimum.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym osobom trzecim tylko w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa i zgodnie z procedurami wymaganymi przez przepisy prawa.


DANE STATYSTYCZNE

Sklep Internetowy może wykorzystywać statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookies. Nie zawierają one danych osobowych ani kontaktowych.


KONTAKT

Kontakt Sklepu Internetowego odbywa się zwykle za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W ważnych sprawach dotyczących obsługi sprzedaży, możemy się kontaktować także za pośrednictwem podanego numeru telefonu lub danych adresowych.POPRAWIANIE, MODYFIKACJA I USUWANIE DANYCH

Użytkownicy Witryny mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości. W celu realizacji tego uprawnienia zalecamy korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@biotron.pl.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Biotron dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkowników witryny, ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


Bazy danych Użytkowników Witryny posiadają wszelkie niezbędne i wymagane przez prawo fizyczne, logiczne i proceduralne zabezpieczenia przed wglądem osób trzecich i ich utratą.

Strona biotron.pl używa plików cookies aby realizować zamówienia klienta i umożliwiać mu logowanie i rejestrację w sklepie. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć.